Member Login

Newyddion Diweddaraf

Rydyn ni yn Genefa

author icon author icon 15/03/2024 author icon Newyddion

Rydym ni yn Genefa ar gyfer gwaith craffu’r Cenhedloedd Unedig ar Gofnod Hawliau Dynol Llywodraeth y DU Mae Joe Powell…

Bocs Sebon Joe, Mawrth 2024

author icon author icon 11/03/2024 author icon Bocs Sebon Joe

Nawr yw’r Amser Ar 17 Ebrill bydd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn protestio y tu allan i’r Senedd. Byddwn…

Bocs Sebon Joe, Chwefror 2024

author icon author icon 07/03/2024 author icon Newyddion

Mae hon yn mynd i fod yn flwyddyn brysur iawn i Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.Eleni rydym yn gobeithio cwblhau’r…

Eisiau gweithio i ni?

author icon author icon 07/02/2024 author icon Newyddion

Ni’n chwilio am Gynorthwydd Digwyddiadau ac Ymgysylltu i ymuno â’n tîm. Mae hon yn rôl newydd a grëwyd i roi…

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

author icon author icon 06/12/2023 author icon Newyddion

Dydd Mawrth, 9 Ionawr 2024 yng Nghanolfan Busnes Conwy, Llandudno Dechrau am 1.00 pm. Ymunwch â ni yn bersonol neu…

Neges gan y Prif Weithredwr, Joe Powell

author icon author icon 06/12/2023 author icon Newyddion

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan wedi bod yn llwyddiannus mewn cais i gynhyrchu datrysiad Hawliau Dynol gyda Sefydliad Hawliau…

Bocs Sebon Joe: Rhagfyr 2023

author icon author icon 29/11/2023 author icon Newyddion

Ar yr 16eg o Dachwedd mynychais gynhadledd gyntaf erioed y Flyers Gogledd Cymru. Mae Flyers Gogledd Cymru yn gydweithrediad rhwng…

Bocs Sebon Joe: Tachwedd 2023

author icon author icon 29/11/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Bydd rhai ohonoch yn ymwybodol o Ddatganiad yr Hydref a gyhoeddwyd ar 22 Tachwedd 2023. Mae’r Datganiad yn dweud ar…

Bocs Sebon Joe: Medi 2023

author icon author icon 10/10/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Rhannu’r canlyniadau Ar 12 Medi cynhaliodd y Prosiect Engage to Change ddigwyddiad ‘Rhannu’r canlyniadau’ yn Adeilad y Pierhead ym Mae…

Cyfarfod Cyffredinol Blynydol & Cynllunion Strategaeth

author icon author icon 06/09/2023 author icon Newyddion

Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal 1.15pm – 1.45pm ar 16 Hydref. Gallwch ymuno yn bersonol drwy…

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 07/06/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Mae eleni yn nodi deugain mlynedd ers sefydlu Strategaeth Cymru Gyfan. Cyhoeddwyd y strategaeth ym 1983. Daeth y strategaeth i…

AdFest 2023 – gwybodaeth i fynychwyr

author icon author icon 05/06/2023 author icon Newyddion

Mae Diwrnod 1 yn dechrau am 10.30am ac yn gorffen am 4.30pm Cinio a gwobrau MIRROR yn dechrau am 6.30pm…

Swydd ar gael

author icon author icon 26/04/2023 author icon Newyddion

Rydym yn chwilio am berson â phrofiad byw i weithio ar brosiect eiriolaeth. Pwrpas y prosiect yw cefnogi’r A.D.S.S (Cyfarwyddwyr…

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 26/04/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Rwy’n bryderus iawn am sefyllfa yng Ngorllewin Cymru. Mae’r Bwrdd Iechyd yn awgrymu uno gwasanaethau iechyd meddwl cleifion mewnol â…

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 20/03/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan wedi bod yn ymwybodol bod ein grwpiau lleol wedi wynebu cyfnod anodd. Nid Hunan-Eiriolaeth…

Gweithdai leihau arfer cyfryngol Mawrth 2023

author icon author icon 13/01/2023 author icon Newyddion

Mae Gwelliant Cymru yn cynnal dau ddigwyddiad ym Mhowys ar arferion cyfyngol. Mae’r digwyddiadau ar gyfer pobl ag anableddau dysgu…

Mae Prosiect Trwy ein Llygaid yn lansio!

author icon author icon 16/11/2022 author icon Newyddion

#TrwyEinLlygaid0 When? 24ain Tachwedd 2022 Ble? Senedd Bae Caerdydd Beth?  Mae Trwy Ein Llygaid yn rhannu straeon pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru,…

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 20/07/2022 author icon Bocs Sebon Joe

Cangen Fasnachu ar gyfer Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan Ysgrifennodd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan gynllun busnes ar gyfer 2019…

Bocs Sebon Joe: Profiadau aelodau yn ystod codi cyfyngiadau Covid.

author icon author icon 23/02/2022 author icon Bocs Sebon JoeNewyddion

Ers dechrau Covid rydym wedi gofyn i aelodau sut mae pethau wedi effeithio arnyn nhw. Rydym hefyd wedi holi’r grwpiau…

Swyddi gwag Bwrdd y Cyfarwyddwyr (ymddiriedolwyr)

author icon author icon 29/11/2021 author icon Newyddion

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru yn gobeithio cyfoethogi cymysgedd sgiliau Bwrdd y Cyfarwyddwyr trwy recriwtio tri Chyfarwyddwr newydd sydd ag arbenigedd a…