Member Login

Cyfarfod Cyffredinol Blynydol & Cynllunion Strategaeth

author icon author icon 06/09/2023 author icon Newyddion

Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal 1.15pm – 1.45pm ar 16 Hydref. Gallwch ymuno yn bersonol drwy fynychu cyfarfod Gogledd Cymru yng Nghlwb Cymunedol Cyffordd Llandudno neu Leoliad De Cymru yng Ngwesty Clayton Caerdydd.

Neu gallwch ymuno trwy Zoom https://us02web.zoom.us/j/88417938667

ID y cyfarfod: 884 1793 8667

Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn agored i unrhyw un.

Ydych chi’n aelod llawn o AWPF? Byddem wrth ein bodd yn gwybod beth yw eich barn am waith Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn y dyfodol a hunan-eiriolaeth.

Arhoswch ymlaen ar gyfer ein digwyddiad cynllunio strategaeth 1.45pm-5pm – Bydd te, coffi a bisgedi. Mae gennym nifer cyfyngedig o brydau pysgod a sglodion am ddim i aelodau sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad strategaeth.

Rhaid archebu lle os hoffech chi bysgod a sglodion. Maent ar gael ar sail y cyntaf i archebu.

Gallwch gloi diwrnod gwych drwy ymuno â disgo ar thema Calan Gaeaf Gerraint 6pm-7pm – chi sydd i benderfynu!

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

Tîm AWPF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *