Member Login

Prosiectau

Hawliau Dynol 2019 – 2024

Ein Pecyn Cymorth Hawliau Dynol https://allwalespeople1st.co.uk/wp-content/uploads/2024/03/awpf-final.pdf Mae hawliau dynol i bawb, does dim ots pwy ydyn nhw. Mae cael hawliau…

Trwy Ein Llygaid 2020-2022

  Ydych chi wedi gweld y llyfrgell lluniau?  http://www.awpf.online/photo-library   #TrwyEinLlygaid0 Dechreuodd prosiect Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan ‘Trwy Ein…

IRIS

Mae’r prosiect IRIS yn codi ymwybyddiaeth o hawliau pobl sydd yn Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol neu Drawsrywiol. Gelwir hyn yn LHDT…

DRILL (Ymchwil Anabledd Byw’n Annibynnol a Dysgu)

Mae’r prosiect Drill yn ymwneud â gweithio’n gydgynhyrchiol gyda phobl ag anableddau, a rhai heb anableddau, ar bethau sydd yn gwella’u…

Engage to Change

Mae’r prosiect yma yn ceisio symud pobl rhwng 16 a 25 oed i mewn i waith cyflogedig. Partneriaid y prosiect…

Grant Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Dyma’r arian sydd yn cael ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru. Gelwir weithiau yn Grant Craidd. Dyma sydd yn ein hariannu…

Hyfforddiant MIRROR

Cafodd arian ei adael i ni yn ewyllys un o gyn aelodau’r bwrdd, Colin Vyvyan. Roedd am i’r arian yma…