Member Login

Ein Tîm

  • Tîm Staff
  • Bwrdd Cyfarwyddwyr
  • Cyngor Cenedlaethol

Tîm Staff

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn cyflogi wyth aelod o staff.

Mae’r staff yn sicrhau bod Cynllun Busnes Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, dyluniwyd gan ein Cyngor Cenedlaethol, yn cael ei weithredu ar Lefel Genedlaethol.

Gall darganfod ein Cynllun Busnes Cyfoes yn Adran Lawrlwythiadau’r wefan hon.

Joe Powell

Prif Weithredwr

Mae Joe yn derbyn cyfarwyddiadau gan Gyngor Cenedlaethol a Bwrdd Cyfarwyddwyr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan. Mae Joe yn arwain…

Kelly Stuart

Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

Mae Kelly yn helpu Joe gyda chefnogaeth weinyddol a chefnogaeth polisi ac ymchwil. Mae Kelly yn cadw cyfryngau cymdeithasol a…

Caerdydd

Victoria Sidwell-Brown

Rheolwr Busnes a Chyllid

Mae Victoria yn rheoli cyllid ac offer y sefydliad. Mae Victoria’n gyfrifol am reoli gweinyddiaeth o ddydd i ddydd. Mae…

Tracey Drew

Cynghorydd ymgysylltu aelodau

Mae Tracey yn cefnogi Cadeirydd ac Is-gadeirydd Cyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan. Mae Tracey yn sicrhau bod y…

Gerraint Jones-Griffiths

Gweithiwr Allgymorth

Mae Gerraint yn hyrwyddo’r sefydliad ac aelodaeth

Sarah Ansell

Gweithwr Cymorth

Claire Morgan

Cynorthwyydd Gweinyddol Busnes a Chyfathrebu

Philippa Davies

Cydlynydd MIRROR

Lucy Hinksman

Gweithwr/Ffotograffydd Prosiect Drwy Ein Llygaid

Natasha Hirst

Ffotograffydd Llawrydd/Rheolwr Prosiect Trwy Ein Llygaid

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn gyfrifol am drefn lywodraethol gyllidol a chyfreithiol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Mae pob aelod o’r Bwrdd yn cael ei ethol gan Gyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Mae’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cynnwys pobl brofiadol iawn yn y trydydd sector a’r sector breifat yn ogystal â rhai aelodau grwpiau Pobl yn Gyntaf ledled Cymru.

Mae’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn rhoi cyngor i’r Cyngor Cenedlaethol.

John Thomas

Trysorydd

Bob Rhodes

Aelod Bwrdd

Ruth Northway OBE

Cyd-Gadeirydd

Simon Richards

Is-Gadeirydd Cyngor Cenedlaethol

James Tyler

Cadeirydd, Cyngor Cenedlaethol

Lee Ellery

Aelod Bwrdd

David Whittle

Cyd-Gadeirydd

Cyngor Cenedlaethol

Mae Cyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn cynnwys cynrychiolwyr Pobl yn Gyntaf a grwpiau hunan-eiriolaeth ledled Cymru.

Mae grwpiau lleol yn dewis cynrychiolydd eu hunain.

Y Cyngor Cenedlaethol

  • Gwrando ar yr aelodaeth ehangach yn ein cynhadledd genedlaethol flynyddol
  • Penderfynu’r pethau rydym ni’n ei wneud fel sefydliad
  • Trafod materion lleol a phenderfynu ar weithrediadau cenedlaethol
  • Dewis y Bwrdd Cyfarwyddwyr

Gary Angel

Sir y Fflint

Sarah Duke

Torfaen

Samantha Hall

Sir Gaerfyrddin

Ffion Poole

Caerffili

Simon Richards

Is-Gadeirydd Cyngor Cenedlaethol

Bradley Okeefe

Merthyr Tudful

Rebecca Chick

Rhondda Cynon Taff

Sarah Griffiths

Sir Fynwy

Rhiannon Currie

Casnewydd

Bryn Owen

Sir Ddinbych

Raymond Byles

Pen-y-bont ar Ogwr

Kara Williams

Castell-nedd Port Talbot

James Tyler

Sir Benfro - Cadeirydd Cyngor Cenedlaethol

Bethan Kench

Ceredigion

Sammy Tahramanis

Blaenau Gwent

David Sweeting

Bro Morgannwg