Member Login

Engage to Change

Mae’r prosiect yma yn ceisio symud pobl rhwng 16 a 25 oed i mewn i waith cyflogedig.

Partneriaid y prosiect ydy:

  • Anabledd Dysgu Cymru
  • Asiantaeth Cefnogi Cyflogaeth Elite
  • Agored Cyf
  • Prifysgol Caerdydd

Ein rôl ni ydy gwerthuso’r prosiect. Mae ein haelodau’n edrych ar y gwaith sy’n cael ei wneud a rhoi adborth.

Byddem hefyd yn cyflogi llysgenhadon prosiect. Bydd y llysgenhadon yma yn teithio o amgylch Cymru i ddweud wrth bobl am y prosiect. Byddant yn bobl sydd wedi gweithio ar y prosiect.