Member Login

IRIS

Mae’r prosiect IRIS yn codi ymwybyddiaeth o hawliau pobl sydd yn Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol neu Drawsrywiol. Gelwir hyn yn LHDT weithiau.

Roedd IRIS eisiau creu ffilm gyda ni am brofiadau pobl gydag anableddau dysgu sydd yn LHDT. Bu Pobl yn Gyntaf Abertawe yn gweithio gydag IRIS ar grŵp llywio. Mae’r ffilm yn cael ei greu ar hyn o bryd a bydd yn cael yn lansio ar ôl iddo’i gwblhau.