Member Login

Bocs Sebon Joe

Bocs Sebon Joe, Mawrth 2024

author icon author icon 11/03/2024 author icon Bocs Sebon Joe

Nawr yw’r Amser Ar 17 Ebrill bydd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn protestio y tu allan i’r Senedd. Byddwn…

Bocs Sebon Joe: Tachwedd 2023

author icon author icon 29/11/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Bydd rhai ohonoch yn ymwybodol o Ddatganiad yr Hydref a gyhoeddwyd ar 22 Tachwedd 2023. Mae’r Datganiad yn dweud ar…

Bocs Sebon Joe: Medi 2023

author icon author icon 10/10/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Rhannu’r canlyniadau Ar 12 Medi cynhaliodd y Prosiect Engage to Change ddigwyddiad ‘Rhannu’r canlyniadau’ yn Adeilad y Pierhead ym Mae…

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 07/06/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Mae eleni yn nodi deugain mlynedd ers sefydlu Strategaeth Cymru Gyfan. Cyhoeddwyd y strategaeth ym 1983. Daeth y strategaeth i…

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 26/04/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Rwy’n bryderus iawn am sefyllfa yng Ngorllewin Cymru. Mae’r Bwrdd Iechyd yn awgrymu uno gwasanaethau iechyd meddwl cleifion mewnol â…

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 20/03/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan wedi bod yn ymwybodol bod ein grwpiau lleol wedi wynebu cyfnod anodd. Nid Hunan-Eiriolaeth…

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 20/07/2022 author icon Bocs Sebon Joe

Cangen Fasnachu ar gyfer Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan Ysgrifennodd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan gynllun busnes ar gyfer 2019…

Bocs Sebon Joe: Profiadau aelodau yn ystod codi cyfyngiadau Covid.

author icon author icon 23/02/2022 author icon Bocs Sebon JoeNewyddion

Ers dechrau Covid rydym wedi gofyn i aelodau sut mae pethau wedi effeithio arnyn nhw. Rydym hefyd wedi holi’r grwpiau…

Bocs sebon Joe: Ymgynghoriad Deddf Iechyd Meddwl

author icon author icon 22/09/2021 author icon Bocs Sebon Joe

Ymgynghoriad Deddf Galluedd Meddwl. Yn ddiweddar, cefais gyfarfod â swyddogion o Lywodraeth Cymru. Maent yn edrych ar sut y byddai…

Bocs sebon Joe: Clyw Fi, Cynhwyswch Fi, Parchwch Fi

author icon author icon 22/09/2021 author icon Bocs Sebon Joe

Yn 2017, ymgynghorodd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan â: • Aelodau • Staff mewn grwpiau hunan-eiriolaeth • Trydydd Sector yng…

Bocs Sebon Joe: Adfest 2021

author icon author icon 25/08/2021 author icon Bocs Sebon Joe

Roedd yn drueni bod yn rhaid i AdFest eleni fod ar Zoom eto. Roeddem am gwrdd â chi’n bersonol yng…

Bocs Sebon Joe Rhagfyr

author icon author icon 27/11/2019 author icon Bocs Sebon Joe

Yr Etholiad CyffredinolRwy’n annog pawb ag anableddau dysgu i bleidleisio yn yr etholiad Cyffredinol.Mae’r etholiad yn cael ei gynnal ar…

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 21/11/2019 author icon Bocs Sebon Joe

Y frwydr dros hunan-eiriolaethMae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn bryderus iawn am hunan-eiriolaeth.A’r problemau sy’n ei wynebu.Ers diwedd y…

Bocs Sebon Joe – Gorffennaf 2019

author icon author icon 31/07/2019 author icon Bocs Sebon Joe

Rydym yn pryderu am gontractau IPA. Mae’r IPA yn sefyll am Gontractau Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol. Dywed y contractau hyn y…

Bocs sebon Joe Mai 2019

author icon author icon 01/05/2019 author icon Bocs Sebon Joe

Strategaeth MIRROR Yn 2017 gwnaethom werthusiad. Dyma pryd y gwnaethom ofyn i chi beth rydych chi’n ei feddwl amdanom ni….

Cynhadledd Genedlaethol AdFest 2018

author icon author icon 20/11/2018 author icon Bocs Sebon Joe

Rwyf wrth fy modd â’n cynhadledd 2018. Hwn oedd ein cynhadledd gyntaf erioed yng Ngogledd Cymru. Mynychodd cant o bobl…

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld ar gyfer ein Cynhadledd Genedlaethol AdFest 2018!

author icon author icon 11/10/2018 author icon Bocs Sebon Joe

Rydw i wedi bod yn brysur gyda’r tîm yn ddiweddar, gan baratoi ar gyfer ein Cynhadledd Genedlaethol fawr Adfest yr…

Beth sydd mewn enw?

author icon author icon 19/07/2018 author icon Bocs Sebon Joe

Ychydig flynyddoedd yn ôl, edrychodd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan ar y term ‘Anabledd Dysgu’. Roeddem yn meddwl a oedd…

Camdriniaeth Cat C

author icon author icon 15/02/2018 author icon Bocs Sebon Joe

Erthygl ddiddorol gan Joe Powell, a gyhoeddwyd gyntaf yn ‘Llais’ (cyhoeddiad Anabledd Dysgu Cymru) https://allwalespeople1st.co.uk/wp-admin/post-new.php?lang=cy&post_type=post&trid=180&source_lang=en

Cynhadledd Genedlaethol 2018

author icon author icon 31/01/2018 author icon Bocs Sebon Joe

Rwy’n falch iawn y cynhelir y Gynhadledd Genedlaethol eleni yng Ngogledd Cymru. Penderfynwyd hyn gan y Cyngor Cenedlaethol ym mis…