Member Login

Bocs sebon Joe Mai 2019

author icon author icon 01/05/2019 author icon Bocs Sebon Joe

Strategaeth MIRROR
Yn 2017 gwnaethom werthusiad.
Dyma pryd y gwnaethom ofyn i chi beth rydych chi’n ei feddwl amdanom ni.
Beth rydym yn ei wneud yn dda.
Yr hyn y gallem ei wneud yn well.
Mae’r wybodaeth hon wedi helpu i ysgrifennu ein Strategaet MIRROR.
Bydd y strategaeth hon yn disodli ein Cynllun Busnes.
Yn y gwerthusiad gwnaethom addo y byddem yn gwneud pethau i wella.
Gwnaethom addo llawer o bethau.
Y prif bethau a addawyd gennym yw:
• Cysylltu â Gogledd Cymru yn fwy.
• Y Prif Weithredwr i gwrdd â mwy o grwpiau.
• Cael llais cryfach yn y cyfryngau.
• Gwneud mwy o lobïo ac ymgyrchu.
• Gwneud mwy o bobl yn ymwybodol o Pobl yn Gyntaf.
• Gweithio gyda phobl ag anableddau eraill.
• Rhoi mwy o lais i bobl ag anableddau dysgu nad ydynt wedi cael y cyfle i fod yn hunan-eiriolwyr.
Rydym am i chi ein barnu ar ba mor dda rydym yn gwneud y pethau y gwnaethom addo eu gwneud.
Rydym am brofi i chi ein bod yn gwrando ar eich barn.
Ond yn bwysicach fyth….
Ein bod yn gwneud rhywbeth yn eu cylch.
Bydd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn cynhyrchu diweddariadau addewid ar ein tudalennau Facebook.
Addewid yw addewid.
Bob tro y gwnawn yr hyn yr ydym wedi’i addo byddwn yn dweud wrthych.
Ond mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni os ydych chi’n meddwl nad ydym yn gwneud yr hyn a ddywedwn.
Gwiriwch ein bod yn gwneud fel yr addawyd.
Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn perthyn i chi.
Mae’r staff yn gweithio i chi.
Mae ein Strategaeth MIRROR ar gyfer 2019/2023 bellach yn barod.
Mae gennym ddau fersiwn.
1) Hawdd ei Ddarllen (Saesneg)
2) Fersiwn Llawn
Mae fersiwn Gymraeg yn cael ei wneud.
Bydd hyn yn barod yn fuan.
Gallwch ddod o hyd i’r Strategaeth Drych ar ein gwefan.
Mae yn yr ardal adnoddau.
Diolch i bawb a helpodd ni i ysgrifennu hyn:
• Ymatebwyr gwerthuso
• Y Cyngor Cenedlaethol
• Bwrdd Cyfarwyddwyr
• Staff AWPF
Gobeithiwn y byddwch chi’n hoffi’r Strategaeth MIRROR

Leave a Reply

Your email address will not be published.