Member Login

Beth sydd mewn enw?

author icon author icon 19/07/2018 author icon Bocs Sebon Joe

Ychydig flynyddoedd yn ôl, edrychodd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan ar y term ‘Anabledd Dysgu’.
Roeddem yn meddwl a oedd ein Cyngor Cenedlaethol o’r farn mai dyma’r term cywir i’w ddefnyddio o hyd.
Mae hyn oherwydd bod rhai pobl yn credu bod y term ‘Anhawster Dysgu’ yn well.
Maen nhw’n meddwl ei fod yn well oherwydd ei fod yn adlewyrchu’r Model Cymdeithasol o Anabledd.
Mae’r Model Cymdeithasol o anabledd yn dweud bod cymdeithas ar fai am ein hanawsterau, nid y person.
Mae Pobl yn Gyntaf yn dilyn y Model Cymdeithasol o Anabledd. Credwn fod yn rhaid i’r Gymdeithas newid i ganiatáu i ni gymryd rhan.
Ond mae rhai pobl yn dadlau bod defnyddio’r term ‘Anabledd Dysgu’ yn golygu nad ydym yn deall y Model Cymdeithasol o anabledd.
Yn 2014 gwnaethom dri sesiwn gyda’n Cyngor Cenedlaethol.
Esboniodd Paul Swann o Anabledd Cymru y Model Cymdeithasol o anabledd i’r aelodau.
Fe wnaethon ni wneud pleidlais ffa gyda’n haelodau.
Roedd y canlyniadau’n agos iawn.
Daeth ein haelodau i fyny â ‘Dinasyddion ag Anabledd Dysgu.’
Dywedodd yr aelodau nad oeddent eisiau unrhyw labeli.

Roedd yr Aelodau am gael eu gweld fel pobl yn unig
Fodd bynnag, gwnaethant sylweddoli bod weithiau angen labeli arnom os ydym am gael gwasanaethau neu fudd-daliadau.
Byddwn yn edrych ar yr iaith a ddefnyddiwn eto yn ein Cynhadledd Genedlaethol 2018.
Bydd Tracey Drew a Louise Price yn cynnal gweithdy am hyn.
Mae’n iawn ein bod yn cadw gwirio aelodau yn hapus gyda’r iaith a ddefnyddiwn.
Bydd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn defnyddio pa iaith y mae ein haelodau yn ei ddweud wrthym i’w ddefnyddio.
Mae’n bwysig bod pobl ledled Cymru yn parchu penderfyniad ein haelodau.
Mae’n bwysig nad yw pobl sydd heb anabledd dysgu yn ceisio newid yr iaith heb bobl â anabledd dysgu gael dweud.
Yn ein cynhadledd, byddwn yn dangos dwy ochr y ddadl i’n haelodau.
Byddwn yn gwneud yr achos dros y term ‘Anabledd Dysgu’ a ‘Difrifoldeb Dysgu’.
Byddwn yn sôn am y Model Cymdeithasol o Anabledd.
Yna byddant yn pleidleisio.
Byddwn yn defnyddio pa bynnag derm y maent yn ei ddweud wrthym i’w ddefnyddio.
Dewch i ddweud eich dweud

Leave a Reply

Your email address will not be published.