Member Login

Bocs Sebon Joe Rhagfyr

author icon author icon 27/11/2019 author icon Bocs Sebon Joe

Yr Etholiad Cyffredinol
Rwy’n annog pawb ag anableddau dysgu i bleidleisio yn yr etholiad Cyffredinol.
Mae’r etholiad yn cael ei gynnal ar 12fed Rhagfyr 2019.
Mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cael dweud eich dweud.
Mae’n bwysig bod gwleidyddion yn gwybod ein bod ni’n cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth.
A bod angen iddyn nhw wneud penderfyniadau sy’n deg i ni.
Mae’r etholiad hwn yn un o’r pwysicaf mewn amser hir.
Mae’n gyfnod o ansicrwydd mawr.
Dywed rhai pobl y bydd Brexit yn dda iawn i’r DU.
Dywed rhai y bydd Brexit yn ofnadwy i’r DU.
Mae mater Brexit wedi bod yn mynd ymlaen ers amser maith.
Mae gan bob un o’r prif bleidiau rywbeth i’w ddweud am Brexit.
Dywed y Ceidwadwyr y byddan nhw’n cyflawni Brexit os ydyn nhw’n dod yn llywodraeth.
Ac atal yr ansicrwydd.
Dywed Llafur y byddan nhw’n trafod bargen arall ac yn rhoi’r bleidlais yn ôl i’r bobl.
Bydd y bobl yn penderfynu a ddylid derbyn bargen Brexit neu aros yn yr Undeb Ewropeaidd.
Dywed y Democratiaid Rhyddfrydol y byddent yn canslo Brexit pe byddent yn cael eu hethol.
Byddent yn ein cadw yn yr Undeb Ewropeaidd.
Mae Plaid Brexit eisiau sicrhau bod Brexit yn cael ei wneud yn iawn.
Maen nhw am sicrhau bod y Brexit y pleidleisiodd y bobl drosto yn digwydd.
Mae Plaid Cymru yn teimlo bod Brexit yn ddrwg i Gymru. Maen nhw’n dweud bod Cymru yn well ei byd yn yr Undeb Ewropeaidd.
Maen nhw’n dweud nad yw San Steffan wedi gwneud yr hyn sy’n iawn neu’n deg i Gymru.
Mae’r Blaid Werdd yn siarad am eu ‘Green Deal’ newydd
Maen nhw’n dweud mai’r amgylchedd yw’r peth pwysicaf sy’n wynebu’r byd.
Pe byddent yn cael eu hethol byddent yn gwneud y wlad yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd.
Rwy’n dweud, pwy bynnag rydych chi’n pleidleisio drosto, pleidleisiwch dros rywun os gwelwch yn dda.
Rydym yn lwcus iawn i fyw mewn gwlad lle mae gennym ryddid i lefaru.
Ymladdodd llawer o bobl am yr hawl i bleidleisio.
Mae eich barn yn bwysig iawn.
Mae angen i chi gael eich clywed.
Os ydym am gymryd ein lle fel dinasyddion cyfartal ac rydym am wneud ein bywyd yn decach mae angen i ni gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth.
Pleidleisiwch ar Ragfyr 12fed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *