Member Login

Eisiau gweithio i ni?

author icon author icon 07/02/2024 author icon Newyddion

Ni’n chwilio am Gynorthwydd Digwyddiadau ac Ymgysylltu i ymuno â’n tîm. Mae hon yn rôl newydd a grëwyd i roi cymorth i’n tîm rheoli ac aelodau wrth drefnu a mynychu digwyddiadau. Rydym am benodi person dyfeisgar, hunan-gymhellol sydd â phrofiad o ddarparu cymorth gweinyddol a chymorth personol.

Cyfnod gosod tan 31ain Mawrth 2025. Posibilrwydd am estyniad yn amodol ar gyllid.

Eisiau gwybod mwy am y swydd? Cymerwch olwg ar y Ddisgrifiad Swydd yma:

Oes gennych chi’r sgiliau a’r profiad rydyn ni’n chwilio am? Edrychwch ar y Fanyleb Person yma:

Barod i ymgeisio am y swydd? Mae’r ffurflen gais yma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *