Member Login

Mae Prosiect Trwy ein Llygaid yn lansio!

author icon author icon 16/11/2022 author icon Newyddion

#TrwyEinLlygaid0

When? 24ain Tachwedd 2022

Ble? Senedd Bae Caerdydd

Beth?  Mae Trwy Ein Llygaid yn rhannu straeon pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru, mewn ffotograffau a fideos. Mae ein harddangosfa yn herio canfyddiadau a stereoteipiau, drwy amlygu rolau a gweithgareddau pobl ag anableddau dysgu yn ein cymunedau – rolau a gweithgareddau o bwys mawr. Ry’n ni’n dathlu ein llwyddiannau ym meysydd cyflogaeth, gwirfoddoli, chwaraeon ac addysg, yn ogystal â meysydd eraill o fywyd. 

Mae’r arddangasfa ar gael am rai misoedd! Gallwch ymweld unrhyw bryd o 24ain o Tachwedd, hyd at 4ydd Chwefror 2023 yn ystod oriau agor cyhoeddus y Senedd.

Darllenwch fwy am y prosiect drwy clicio i’r dudalen prosiect https://allwalespeople1st.co.uk/project/trwy-ein-llygaid-2020-2022/?lang=cy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *