Member Login

Gweithiwr Allgymorth

author icon author icon 22/10/2020 author icon Newyddion

Mae gennym swydd am Gweithiwr Allgymorth

Ydych chi’n dda am gyfathrebu â phobl?
Ydych chi’n hunan-eiriolwr ag anabledd dysgu?
Ydych chi’n hapus i weithio gartref a theithio ledled Cymru?


Os ydych chi wedi dweud “Ydw” wrth y cwestiynau hyn efallai mai chi yw’r person rydyn ni’n chwilio amdano

Anfonwch eich ffurflen gais atom erbyn 17eg Tachwedd

Cliciwch yma i ddarllen yr hysbyseb swydd

Cliciwch yma i ddarllen y Disgrifiad Swydd a’r fanyleb person

Cliciwch yma i gael ffurflen gais

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *