Member Login

Gwerthusiad

author icon author icon 01/10/2017 author icon Newyddion

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn awyddus i werthuso ei hun.

Mae gwerthuso yn golygu darganfod:

  • Y pethau rydym yn ei wneud yn dda
  • Y pethau sydd ddim yn cael ei wneud yn dda

Bydd hyn yn helpu ni i sicrhau gwelliant.

Rydym eisiau sicrhau ein bod yn gwneud y gorau ar ran ein haelodau. Hoffem hefyd wybod pa mor dda rydym yn ei wneud ledled Cymru.

Byddem yn defnyddio hyn i wneud y newidiadau sydd ei angen ar gyfer y dyfodol.

Gobeithiwn bydd cymaint ohonoch â phosib yn cymryd rhan yn y gwerthusiad. Bydd adborth yn caniatáu i ni wella.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *