Member Login

Gwobr Cyflawniad Oes ar gyfer Ruth Northway

author icon author icon 20/11/2018 author icon Newyddion

Mae Ruth Northway, aelod o Fwrdd Pobl Gyntaf Cymru Gyfan, wedi ennill gwobr bwysig.
Daeth y wobr o’r Coleg Nyrsio Brenhinol.
Mae’r wobr yn cydnabod cyflawniad oes.
Mae hyn yn cydnabod yr holl waith a wnaeth hi dros y blynyddoedd.
Mae Ruth wedi helpu:
• Eirioli am nyrsio da ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.
• Addysgu pobl i fod yn nyrsys anabledd dysgu.
• Gwneud yr achos dros fwy o nyrsys anabledd dysgu.

Mae Ruth hefyd wedi gwneud llawer o waith ymchwil pwysig i helpu pobl ag anableddau dysgu i fyw bywyd gwell.
Mae hi wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu fel cyd-ymchwilwyr ar brosiectau pwysig.
Mae Ruth hefyd wedi cymryd rhan mewn llawer o grwpiau arbenigol i helpu i wella ansawdd bywyd pobl ag anableddau dysgu.
Mae hyn yn cynnwys bod yn gyd-gadeirydd y Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu (LDAG).
Mae gwaith Ruth yn adnabyddus ac fe’i parchir mewn llawer o wledydd.
Mae’n llysgennad pwysig i bobl ag anableddau dysgu.
Mae gwobr Ruth yn bwysig gan nad oes digon o nyrsys anabledd dysgu.
Nid yw’n hysbys hefyd os bydd nyrsys anabledd dysgu yn y dyfodol.
Mae nyrsys Anabledd Dysgu yn bwysig i ni.
Mae arnom eu hangen i sicrhau ein bod yn ddiogel.
Ac rydym yn cael y gofal gorau posibl mewn ysbytai.
Gobeithio y bydd gwobr Ruth yn ysbrydoli eraill i’w ddilyn i nyrsio anabledd dysgu.

Llongyfarchiadau Ruth.
A diolch i chi am fod ar ein hochr.

Erthygl gan Joe Powell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *