Member Login

Swyddi gwag Bwrdd y Cyfarwyddwyr (ymddiriedolwyr)

author icon author icon 29/11/2021 author icon Newyddion

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru yn gobeithio cyfoethogi cymysgedd sgiliau Bwrdd y Cyfarwyddwyr trwy recriwtio tri Chyfarwyddwr newydd sydd ag arbenigedd a phrofiad perthnasol o bob rhan o’r cymunedau amrywiol yng Nghymru. 

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn pobl sydd â phrofiad mewn un neu ragor o’r meysydd canlynol:

  1. Profiad o fentrau masnachol/cymdeithasol
  2. Cefndir yn y Gymraeg
  3. Profiad Cyfreithiol/Adnoddau Dynol
  4. Cysylltiadau dyngarol

Mwy o wybodaeth a sut i wneud cais yma


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *