Member Login

Rhaglen newydd i wella bywydau pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru

author icon author icon 22/06/2018 author icon Newyddion

Bydd y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu i bobl ag anableddau dysgu yng Nghymru yn cael ei thrawsnewid er mwyn sicrhau bod ganddynt yr hyn sydd ei angen i fyw bywydau llwyddiannus, cyhoeddodd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies heddiw.

Cliciwch yma i ddarllen y ddogfen adroddiad https://allwalespeople1st.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/Improving-Lives-Programme-Report-June-18-Welsh.pdf

Cliciwch yma i ddarllen y ddogfen adroddiad hawdd ei ddeall https://allwalespeople1st.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/Improving-Lives-Programme-Report-June-18-Welsh.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *