Member Login

Gweithiwr Datblygu Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan

author icon author icon 05/01/2018 author icon Newyddion

Rydym wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi mai teitl swydd newydd Matthew Brindley yw Gweithiwr Datblygu Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Gadawodd Rebecca Wide, Gweithiwr Datblygu Gogledd Cymru ei swydd cyn y Nadolig, felly bydd Matthew yn codi gwaith i gefnogi grwpiau ledled Cymru.

Ers iddo ddechrau fel Gweithiwr Datblygu De Cymru ym mis Chwefror 2016, mae Matthew wedi gwneud llawer o gynnydd yn helpu grwpiau hunan-eiriolaeth yn Ne Cymru. Bydd Matthew yn dal i weithio gyda grwpiau De Cymru.

Bydd Matthew yn cysylltu â grwpiau Gogledd a Chanolbarth Cymru yn fuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *