Member Login

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019

author icon author icon 26/09/2019 author icon Newyddion

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan 2019 yn cael ei gynnal yng Ngwesty’r Village, Caerdydd ddydd Iau 17eg Hydref, o 1.30pm

Byddwn yn gofyn i aelodau llawn gymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol drafft ar gyfer 2018-2019. I weld yr Adroddiad Blynyddol drafft, cliciwch y ddolen hon https://allwalespeople1st.co.uk/wp-content/uploads/2019/09/Final-WAnnual-Report-for-print.pdf

Mae’r agenda isod

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan 2019

Agenda

1.30pm, dydd Iau 17eg Hydref 2019

Gwesty’r Village, Caerdydd

Agenda
Dydd Iau 17eg Hydref 2019

1. Cofnodion a Materion yn codi o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017/18
Cyfle i’r aelodau drafod pethau o’r cofnodion

2. Adroddiad Blynyddol 2018/2019 (Uchafbwyntiau)
Joe Powell (Prif Weithredwr)

3. Cwestiynau ac Atebion
Cyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau ar yr Adroddiad Blynyddol.

4. Yr Adroddiad Cyllid
Victoria Sidwell-Brown (Rheolwr Busnes a Chyllid, Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan).

5. Cwestiynau ac Atebion
Cyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau ar yr Adroddiad Cyllid.

6. Mabwysiadu’r adroddiad
Aelodau i fabwysiadu’r adroddiad.

7. Ymddeoliad o’r Bwrdd Cyfarwyddwyr
(Bryan Collis, Sophie Hinksman, John Thomas).

8. Y Cyngor Cenedlaethol 2018/2019
Simon Richards (Cadeirydd y Cyngor Cenedlaethol)

9. Diolch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *