Member Login

Hyfforddiant MIRROR

Cafodd arian ei adael i ni yn ewyllys un o gyn aelodau’r bwrdd, Colin Vyvyan. Roedd am i’r arian yma gael ei ddefnyddio i hyfforddi gweithwyr cefnogol mewn grwpiau lleol. Gofynnodd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan i Lywodraeth Cymru roi arian cyfatebol, a chytunwyd.

Bu grŵp o aelodau a staff yn cyfarfod i gytuno beth ddylid ei gynnwys yn yr hyfforddiant. Sefydlwyd y modiwlau hyfforddi ar egwyddorion MIRROR ac mae’n cael ei adnabod bellach fel hyfforddiant MIRROR.