Member Login

Events & Training

Loading Events and Training

« All Events and Training

Gwobrau MIRROR 2024

June 19 @ 7:00 pm - 8:00 pm

Events and Training Navigation

Y seremoni wobrwyo

Cynhelir Seremoni Wobrwyo MIRROR eleni yn ystod ein digwyddiad AdFest yn y Future Inn Caerdydd ar 19 Mehefin.

Fe’i cynhelir gyda’r nos o 7.30pm

Mae Gwobrau MIRROR yn dathlu’r pethau gwych y mae hunan-eiriolwyr a grwpiau wedi’u gwneud dros y flwyddyn ddiwethaf.

Cyhoeddir yr enillwyr yn ystod y seremoni wobrwyo ac maent yn derbyn gwobr gwydr wedi’i ysgythru a thystysgrif.

 

 

Enwebiadau gwobrau

Gallwch enwebu eich hun ar gyfer gwobr  MIRROR neu gallwch enwebu rhywun arall ar gyfer gwobr.

Bydd angen i chi roi gwybod i ni pam rydych chi neu’r person yn haeddu gwobr. Gallwch chi ysgrifennu’r rheswm i lawr neu gallwch chi wneud fideo.

E-bostiwch joe@allwalespeople1st.co.uk os hoffech gael cymorth i enwebu

Rhaid derbyn pob enwebiad erbyn 5pm ddydd Gwener 26 Ebrill am 5.00pm

Dyma wybodaeth Hawdd i’w Darllen am enwebu Gwobrau MIRROR 2024

wMIRROR-Award-nomination-info-2024

 

Mae 6 gwobr MIRROR

M

Aelodau – Gwobr Goffa Linton Gower (diolch i Mencap Cymru am noddi’r wobr hon 2023-2027)

Mae’r wobr hon ar gyfer aelod, neu aelodau, sydd wedi gwneud rhywbeth rhagorol tuag at redeg eu grŵp Hunan-Eiriolaeth.

Syniadau

Mae’r wobr hon ar gyfer aelod, neu grŵp, sydd wedi gweithio gydag eraill ar syniad. Dylai’r syniad fod yn rhywbeth sy’n gwella bywydau pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru.

Hawliau

Bydd y wobr hon yn mynd i aelod neu grŵp sydd wedi helpu pobl i ddysgu am eu hawliau.

Myfyrio

Bydd y wobr hon yn mynd i aelod neu grŵp a all ddangos eu bod wedi dysgu o’u profiadau ac wedi gwneud newid.

Mudiad

Mae’r wobr hon ar gyfer grŵp sydd wedi gweithio gyda’i gilydd i fod yn grŵp cryf ac wedi cynnwys pawb.

Adolygiad

Mae’r wobr hon ar gyfer grŵp neu aelod sydd wedi cyflawni rhywbeth arbennig.

 

Noddi gwobr

Mae noddi Gwobr MIRROR yn costio £150

Mae noddi bwrdd yn y seremoni wobrwyo a chinio MIRROR yn costio £280

 

Mwy o wybodaeth am noddi yma

wMIRROR Award sponsorship 2024

 

Cwblhewch y ffurflen ar-lein yma os hoffech noddi bwrdd neu wobr

http://www.awpf.online/mirror-sponsorshipwelsh

 

Details

Date:
June 19
Time:
7:00 pm - 8:00 pm