Member Login

Cais am aelodaeth

  Mwy o wybodaeth am gategorïau aelodaeth

  Ticiwch yr aelodaeth yr ydych yn gwneud cais amdani

  Hoff ddull cyfathrebu

  Dewis Iaith

  Anghenion mynediad

  Ydych chi’n cefnogi gwaith Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan?

  Darllenwch ddatganiad diogelu data Pobl Cymru Gyfan i aelodau. Ticiwch yma os ydych chi’n rhoi caniatâd i Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan i ddal a defnyddio’ch data yn y ffordd hon.

  Os ydych chi’n rhoi caniatâd i’ch llun neu fideo gael ei defnyddio gan Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn y modd hwn, ticiwch yma.

  Byddwn yn gwirio yn rheolaidd a ydych yn dal i roi caniatâd i ni ddal eich data. Gallwch dynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg trwy roi gwybod i ni