Member Login

Rydym yn recriwtio Llysgenhadon Prosiect Engage to Change

author icon author icon 02/08/2018 author icon Newyddion

Ydych chi wedi’ch cyflogi drwy’r prosiect Engage to Change?

Ydych chi am chwarae rhan allweddol mewn prosiect a fydd yn newid y ffordd y mae pobl ifanc ag anableddau/ ahnhawster dysgu, a / neu ASC yn dod yn rhan o leoliadau gwaith taledig ac yn cyfrannu at y gweithlu yng Nghymru?

Edrychwch ar y pecyn cais am swydd – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

wFull Ambassador advert FINAL

wEasy Read Ambassador advert

wAmbassador Application form

wAmbassador JD and PS

wEasy Read Ambassador JD and PS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *