Member Login

Grant Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Dyma’r arian sydd yn cael ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru. Gelwir weithiau yn Grant Craidd. Dyma sydd yn ein hariannu i gynrychioli ein haelodau ledled Cymru. Mae hefyd yn ariannu ein Cyngor Cenedlaethol a’r Gynhadledd Genedlaethol