Member Login

Pecyn tanysgrifiwr newydd

author icon author icon 08/01/2018 author icon Newyddion

Mae gan Bobl Gyntaf Cymru Gyfan becyn tanysgrifiwr newydd!
Mae hyn ar gyfer sefydliadau, sefydliadau Statudol a gweithwyr proffesiynol unigol, a phobl nad ydynt yn aelodau o grwpiau hunan-eiriolaeth, sydd am gael gwybodaeth am waith Pobl Cymru Gyfan yn Gyntaf.
Rydym yn cydnabod bod sefydliadau’n awyddus i ymgysylltu â Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan fel y Llais Hunan-eiriolaeth Unedig, a dyna pam yr ydym wedi cyflwyno categori tanysgrifiwr.

Bydd y category Tanysgrifiwr yn galluogi sefydliadau a gweithwyr proffesiynol i ymgysylltu â’n haelodau, ac I fod yn gysylltiedig â datblygu hunan-eiriolaeth yng Nghymru.

Beth rydych chi’n ei gael am fod yn danysgrifiwr …
Gostyngiadau ar gyfer ein Cynhadledd Flynyddol a digwyddiadau eraill.
Copi o’n cylchgrawn Talk Back bedair gwaith y flwyddyn.
Disgownt i ddosbarthu erthyglau a thaflenni i’n haelodau.
Cyswllt â llais hunan-eiriolaeth yng Nghymru

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a ffurflen gais aelodaeth yn yr adran adnoddau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *