Member Login

Dweud eich dweud ar Fesur Awtistiaeth (Cymru)

author icon author icon 12/04/2018 author icon Newyddion

Os ydych chi eisiau dweud eich dweud at Fil Awtistiaeth (Cymru), mae angen ichi wneud hyn erbyn Ebrill 17eg.

Beth yw Mesur Drafft?
Mesur drafft yw geiriau cyfraith arfaethedig. Nid yw wedi’i gyflwyno eto yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae hyn yn golygu y gellir gwneud newidiadau iddo cyn iddo ddod yn gyfraith.
Fe’i gelwir yn Fesur pan gaiff ei ystyried gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru newid y Mesur.
Os bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cytuno â’r Mesur, yna bydd yn dod yn Ddeddf.

Mae gan Lywodraeth Cymru ‘Gynllun Gweithredu Strategol Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig’ eisoes, ond byddai’r Mesur yn sicrhau y byddai strategaeth awtistiaeth  hyd yn oed os bydd y llywodraeth yn newid.

A ydych am gael eich barn am yr hyn y mae’r Bil yn ei ddweud, cyn I  Cynulliad Cenedlaethol Cymru feddwl am ei gwneud yn gyfraith?

Cliciwch ar y ddolen hon i edrych ar y Mesur Drafft Awtistiaeth (Cymru) – Fesiwn Hawdd ei Darllen

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s72508/Bil%20Drafft%20-%20fersiwn%20hawdd%20ei%20darllen.pdf

 

Dyma’r ffurflen i ateb cwestiynau i ddweud beth ydych chi’n ei feddwl am y Mesur

Draft_Autism_Bill_PreIntro_ConsultationForm_Cym

 

Dyma ddolen i’r Mesur Drafft llawn

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s72507/Bil%20Awtistiaeth%20Cymru%20drafft.pdf

 

Dyma ddolen i’r llythyr ymgynghori

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s72506/Llythyr%20ymgynghori.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *