Member Login

Ein Tîm

  • Tîm Staff
  • Bwrdd Cyfarwyddwyr
  • Cyngor Cenedlaethol

Tîm Staff

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn cyflogi pedwar aelod o staff.

Mae’r staff yn sicrhau bod Cynllun Busnes Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, dyluniwyd gan ein Cyngor Cenedlaethol, yn cael ei weithredu ar Lefel Genedlaethol.

Gall darganfod ein Cynllun Busnes Cyfoes yn Adran Lawrlwythiadau’r wefan hon.

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn gyfrifol am drefn lywodraethol gyllidol a chyfreithiol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Mae pob aelod o’r Bwrdd yn cael ei ethol gan Gyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Mae’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cynnwys pobl brofiadol iawn yn y trydydd sector a’r sector breifat yn ogystal â rhai aelodau grwpiau Pobl yn Gyntaf ledled Cymru.

Mae’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn rhoi cyngor i’r Cyngor Cenedlaethol.

Cyngor Cenedlaethol

Mae Cyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn cynnwys cynrychiolwyr Pobl yn Gyntaf a grwpiau hunan-eiriolaeth ledled Cymru.

Mae grwpiau lleol yn dewis cynrychiolydd eu hunain.

Y Cyngor Cenedlaethol

  • Gwrando ar yr aelodaeth ehangach yn ein cynhadledd genedlaethol flynyddol
  • Penderfynu’r pethau rydym ni’n ei wneud fel sefydliad
  • Trafod materion lleol a phenderfynu ar weithrediadau cenedlaethol
  • Dewis y Bwrdd Cyfarwyddwyr