Member Login

Ein Tîm

  • Tîm Staff
  • Bwrdd Cyfarwyddwyr
  • Cyngor Cenedlaethol

Tîm Staff

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn cyflogi pedwar aelod o staff. Mae'r staff yn sicrhau bod Cynllun Busnes Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, dyluniwyd gan ein Cyngor Cenedlaethol, yn cael ei weithredu ar Lefel Genedlaethol. Gall darganfod ein Cynllun Busnes Cyfoes yn Adran Lawrlwythiadau'r wefan hon.

Joe Powell

Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Mae Joe yn derbyn cyfarwyddiadau gan Gyngor Cenedlaethol a Bwrdd Cyfarwyddwyr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan. Mae Joe yn arwain…

Kelly Stuart

Cynorthwyydd Gweithredol i'r Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Mae Kelly yn helpu Joe gyda chefnogaeth weinyddol a chefnogaeth polisi ac ymchwil. Mae Kelly yn cadw cyfryngau cymdeithasol a…

Caerdydd

Victoria Sidwell-Brown

Rheolwr Busnes a Chyllid

Mae Victoria yn rheoli cyllid ac offer y sefydliad. Mae Victoria’n gyfrifol am reoli gweinyddiaeth o ddydd i ddydd. Mae…

Tracey Drew

Swyddog Datblygu'r Cyngor Cenedlaethol

Mae Tracey yn cefnogi Cadeirydd ac Is-gadeirydd Cyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan. Mae Tracey yn sicrhau bod y…

Mathew Brindley

Gweithiwr Datblygu Cymru Gyfan

Mae Matthew yn gweithio gyda grwpiau hunan-eiriolaeth dros Gymru. Mae Matthew yn helpu’r sefydliad i gynllunio am y dyfodol.

Gerraint Jones-Griffiths

Prif Lysgennad Project Engage to Change

Mae Gerraint yn hyrwyddo'r prosiect Engage to Change.

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn gyfrifol am drefn lywodraethol gyllidol a chyfreithiol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan. Mae pob aelod o'r Bwrdd yn cael ei ethol gan Gyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan. Mae'r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cynnwys pobl brofiadol iawn yn y trydydd sector a'r sector breifat yn ogystal â rhai aelodau grwpiau Pobl yn Gyntaf ledled Cymru. Mae'r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn rhoi cyngor i'r Cyngor Cenedlaethol.

Cyngor Cenedlaethol

Mae Cyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn cynnwys cynrychiolwyr Pobl yn Gyntaf a grwpiau hunan-eiriolaeth ledled Cymru. Mae grwpiau lleol yn dewis cynrychiolydd eu hunain. Y Cyngor Cenedlaethol
  • Gwrando ar yr aelodaeth ehangach yn ein cynhadledd genedlaethol flynyddol
  • Penderfynu'r pethau rydym ni'n ei wneud fel sefydliad
  • Trafod materion lleol a phenderfynu ar weithrediadau cenedlaethol
  • Dewis y Bwrdd Cyfarwyddwyr

Kate Bass

Y Fenni a Cil-y-Coed

Michelle Williams

Conwy

Conwy

Gary Angel

Sir y Fflint

James Andrew

Gwynedd

Ceris Jones

Castell-nedd Port Talbot

Alex Perry

Pobl yn Gyntaf Casnewydd

David Whittle

Pobl yn Gyntaf Powys

Samantha Taylor

Pobl yn Gyntaf Rhondda Cynon Taf

Ann Williams

Abertawe

Sarah Duke

Pobl yn Gyntaf Torfaen

Linton Gower

Wrexham Soul

Ian Swannick

Bro Morgannwg