Member Login

Ein Tîm

  • Tîm Staff
  • Bwrdd Cyfarwyddwyr
  • Cyngor Cenedlaethol

Tîm Staff

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn cyflogi pedwar aelod o staff.

Mae’r staff yn sicrhau bod Cynllun Busnes Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, dyluniwyd gan ein Cyngor Cenedlaethol, yn cael ei weithredu ar Lefel Genedlaethol.

Gall darganfod ein Cynllun Busnes Cyfoes yn Adran Lawrlwythiadau’r wefan hon.

Joe Powell

Prif Weithredwr

Mae Joe yn derbyn cyfarwyddiadau gan Gyngor Cenedlaethol a Bwrdd Cyfarwyddwyr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan. Mae Joe yn arwain…

Kelly Stuart

Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

Mae Kelly yn helpu Joe gyda chefnogaeth weinyddol a chefnogaeth polisi ac ymchwil. Mae Kelly yn cadw cyfryngau cymdeithasol a…

Caerdydd

Victoria Sidwell-Brown

Rheolwr Busnes a Chyllid

Mae Victoria yn rheoli cyllid ac offer y sefydliad. Mae Victoria’n gyfrifol am reoli gweinyddiaeth o ddydd i ddydd. Mae…

Tracey Drew

Cynghorydd ymgysylltu aelodau

Mae Tracey yn cefnogi Cadeirydd ac Is-gadeirydd Cyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan. Mae Tracey yn sicrhau bod y…

Gerraint Jones-Griffiths

Prif Lysgennad Project Engage to Change

Mae Gerraint yn hyrwyddo’r prosiect Engage to Change.

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn gyfrifol am drefn lywodraethol gyllidol a chyfreithiol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Mae pob aelod o’r Bwrdd yn cael ei ethol gan Gyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Mae’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cynnwys pobl brofiadol iawn yn y trydydd sector a’r sector breifat yn ogystal â rhai aelodau grwpiau Pobl yn Gyntaf ledled Cymru.

Mae’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn rhoi cyngor i’r Cyngor Cenedlaethol.

John Thomas

Trysorydd

Lucy Hinksman

Aelod Bwrdd

Sophie Hinksman

Cyd-Gadeirydd

Bob Rhodes

Aelod Bwrdd

Bryan Collis

Cyd-Gadeirydd

Linton Gower

Wrecsam - Is Gadeirydd, Cyngor Cenedlaethol

Simon Richards

Caerdydd - Cadeirydd, Cyngor Cenedlaethol

Cyngor Cenedlaethol

Mae Cyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn cynnwys cynrychiolwyr Pobl yn Gyntaf a grwpiau hunan-eiriolaeth ledled Cymru.

Mae grwpiau lleol yn dewis cynrychiolydd eu hunain.

Y Cyngor Cenedlaethol

  • Gwrando ar yr aelodaeth ehangach yn ein cynhadledd genedlaethol flynyddol
  • Penderfynu’r pethau rydym ni’n ei wneud fel sefydliad
  • Trafod materion lleol a phenderfynu ar weithrediadau cenedlaethol
  • Dewis y Bwrdd Cyfarwyddwyr

Kate Bass

Sir Fynwy

Michelle Williams

Conwy

Conwy

Gary Angel

Sir y Fflint

James Andrew

Gwynedd

Alex Perry

Casnewydd

James Lewis

Sir Ddinbych

Samantha Taylor

Rhondda Cynon Taf

Ann Williams

Abertawe

Sarah Duke

Torfaen

Linton Gower

Wrecsam - Is Gadeirydd, Cyngor Cenedlaethol

Ian Swannick

Bro Morgannwg

Angie Edwards

Sir Gaerfyrddin

Tina Larner

Penybont

Ffion Bethell

Caerffili

Alex Wooler

Blaenau Gwent

Simon Richards

Caerdydd - Cadeirydd, Cyngor Cenedlaethol

Trudi Owen

Ynys Mon

Samantha Jones

Ceredigion

Bradley Okeefe

Merthyr Tudful

William Bennett

Castell Nedd Port Talbot

Anna Howell

Sir Benfro