Member Login

Deiseb yn galw ar y Llywodraeth i wneud Hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai

author icon author icon 28/11/2018 author icon Newyddion

Ydych chi’n meddwl y dylai hyfforddiant Anabledd Dysgu fod yn orfodol i staff yr ysbyty?
Arwyddwch y ddeiseb, sy’n cau yn y Canol dydd ar 28 Rhagfyr 2018

Cliciwch y ddolen hon i fynd i’r ddeiseb https://www.assembly.wales/cy/gethome/e-petitions/Pages/petitiondetail.aspx?PetitionID=1365

Dyma beth y mae Sefydliad Paul Ridd yn ei ddweud am bwysigrwydd hyfforddiant Anabledd Dysgu i staff ysbyty…

“Paul Ridd oedd ein brawd. Roedd ganddo anableddau dysgu difrifol a bu farw yn Ysbyty Treforys yn 2009. Dywedodd adroddiad yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus fod yr amgylchiadau’n arwain at farwolaeth Paul, sef esgeulustod, diffyg hyfforddiant ac anwybodaeth yn ffactorau cyfrannol a arweiniodd at farwolaeth Paul. Rhaid i’r Llywodraeth sicrhau bod pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn cael hyfforddiant gorfodol i fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau iechyd enfawr sy’n wynebu pobl ag awtistiaeth ac anabledd dysgu.
Nid yw 1 o bob 4 gweithiwr gofal iechyd proffesiynol erioed wedi cael hyfforddiant ar anabledd dysgu neu awtistiaeth. Mae hyn yn annerbyniol. Hoffai dwy ran o dair gael mwy o hyfforddiant, ac mae 1 o bob 3 yn credu bod diffyg arweinyddiaeth y llywodraeth yn cyfrannu at broblemau marwolaethau y gellir eu hosgoi (ystadegau o’r arolwg a gynhaliwyd gan YouGov ar gyfer Mencap https://www.mencap.org.uk/press-release/concerns-over-lack-clinical-training-causing-avoidable-learning-disability-deaths)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *