Member Login

AdFest a CCB 2019

author icon author icon 27/03/2019 author icon Newyddion

Mae archebion ar gyfer AdFest 2019 ar agor nawr.
Cynhelir y digwyddiad eleni yn y Village Hotel, Caerdydd ar ddydd Iau 17 a dydd Gwener 18 Hydref.
Mae gennym nifer cyfyngedig o ystafelloedd gwely ar gael ar y cyfraddau gostyngol arbennig a hysbysebir yn y ffurflen archebu, a byddant yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Archebwch yn gynnar i osgoi siom!
Cliciwch ar y ddolen i fynd i’r ffurflen archebu, neu e-bostiwch victoria@allwalespeople1st.co.uk os hoffech gael copi papur a anfonir drwy’r post.

Conference booking form 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *